Board Members

Dr Badri Dev Pande

Dr Badri Dev Pande

Chairman
Mr Kamal P Newapaniya

Mr Kamal P Newapaniya

Member
Mr Ajeya Raj Sumargi

Mr Ajeya Raj Sumargi

Member
Mr Sudhir S Rai

Mr Sudhir S Rai

Member
Ms Chetna Thapa

Ms Chetna Thapa

Member
Mr Madhav P Neupane

Mr Madhav P Neupane

Principal
Mr Bholanath Dhungana

Mr Bholanath Dhungana

Member

1